www.686234.com

《蜀山新传》新版推出神仙坐骑五行宝葫

发布日期:2019-09-11 11:24   来源:未知   

 在不断收集、听取、讨论、修改玩家提出的各类建议后,近期《蜀山新传》将开放第6次全新大版本,我们再次对所有用户的支持表示感谢,摇钱树高手论坛49979。我们也将继续秉承我们倾听用户声音的宗旨,不断改进完善《蜀山新传》。

 本次新版更是全新推出“五行葫芦”系列:金灵宝葫芦、木言宝葫芦、水誓宝葫芦、火阳宝葫芦和土摩宝葫芦。广大爱好修真文化的玩家可要把握机会,这宝葫芦初登蜀山,先让我们为您介绍一下吧!

 金灵宝葫芦乃天界奇珍异宝,出自壶中仙人之手。此葫芦乃聚天地之灵气,引日月之精华,乃生于壶中天天壶峰顶。此宝通体玄光,熠熠生辉,葫身刻着精美图案,并有镂空之纹,可透见其内之异光。

 称,未央宫战败之后,壶中仙力荐免七仙之死罪,而将其囚禁于壶中天内。自此之后,壶中天仙气越加浓厚,而天壶峰顶由此孕育金灵宝葫芦。壶中仙得知之后,乃用特有之仙露助其生长,终成为天界异宝。因其感悟天地之变幻,故而灵性充盈,虽是顽物却可领会世人之心,当真是神仙羡慕之坐骑。

 木言宝葫芦原为玄武星君之宝,生于未央宫积云道附近。未央宫大战之前,积云道曾是仙人聚集斗棋之所。因仙气常年缭绕,故而生木言宝葫芦,于树梢观棋听道,常年累月修成灵体。因其对棋道深有体悟,常与仙人共探棋语,乃取名木言,为仙人之所奇。后玄武星君视其非寻常之物,乃收为珍宝,以仙气感化之。

 未央宫大战之后,七仙身受重伤且被囚禁于壶中天内。因木言宝葫芦五行属木,善治驱毒,玄武星君乃将此宝送予七仙,不仅可为坐骑代步,更可疗伤复元。

 水誓宝葫芦乃是南海十大珍宝之一,此宝通体玄蓝之色,周身散放玄光,侧耳倾听则有细细水声,却犹如天籁一般,聆之可静心宁神,通体舒畅。

 据称,此宝原为净月水仙之宝物,取南海最深处之千年寒冰化而为水,又以先天之气炼之,乃南海不二传之宝物。净月水仙飞升前夕,将此宝赠予一无名弟子,并嘱其非有缘之人不可得此物。然则,天不遂人愿,此无名女弟子因心动于凡尘,遁入情网之中而不可自拔,乃万念俱灰,舍俗世一切,誓言永脱凡尘,不问世情。并许下誓言,将此宝锁入水云殿内,非有缘之人不可得此物。魔鲛人曾千方百计夺此宝而未得手,后壶中仙得知此事,乃向芷云双子讨要此宝,不料芷云双子尚未许诺赠宝,而水誓宝葫芦却已飞至壶中仙之手,可见其妙。

 火阳宝葫芦出自北冥冰原天火坑生出,此宝五行属火,通体炽焰之光,乃是先天之火,遇邪魔则万正火焰而吞噬之,映正道则如炽火之心。此宝通体雕刻精美图案,乃壶中仙之佳作。

 据称,壶中仙得金灵、木言、水誓之后,知其属相分别为金木水,乃日夜思索求取火相和土相之宝葫芦,却不可得之。后壶中仙于北冥冰原天火坑处见此异景,乃灵神出窍探入坑底,取出此宝。得此葫芦,壶中仙视其至珍,将其带回壶中天,又借三味真火淬炼。因其呈刚阳之性,乃取名火阳,可为坐骑。

 土摩宝葫芦出自北冥寺,五行属土,可遁地千里。此宝通体玄光,周身刻奇异图案,乃北冥之异宝。

 据称,此宝乃心眼禅师之宝,葫内藏佛家五色之土,通灵性,善土遁。心眼禅师见其非常物,乃用佛法度之,后又随其心意遁行于世。日神被迫迁址北冥寺之时,土摩宝葫芦曾现于拉昂山一带。又因万载烛阴龙于地底翻动身躯,北冥寺庙常地动山摇,于是大藏禅师乃向先灵祈祷,而土摩乃受佛语,现于三密殿内,顿时山不崩地不裂,大藏禅师视其异宝,乃将其奉于三密殿内,日夜聆听佛法。后壶中仙从大藏处取得此宝,与其他四种宝葫芦合称五行宝葫芦,可为坐骑。